Serail

V nekřesťanském pojetí státu panovnická funkce vždy znamenala nejen právo, ale taky povinnost obhospodařovat zpravidla rozsáhlý harém. Nebyla to ale instituce, kterou si křesťané představují jako hanbinec, ve kterém panovník nemusí platit a má všechny zaměstnankyně jen pro sebe a své volné použití podle svých představ a choutek. V přirozeném pojetí to byla zejména líheň následovníků trůnu, těch nejschopnějších z nejschopnějších. Na jedné straně sice byly uznané manželky vládců, ale k nim ještě při bývalo spousta ušlechtilých, pečlivě vybraných ženských společnic panovníka, které měly za úkol nejen rozptýlení a relaxaci vládce, ale často také porodit mu co nejschopnější potomky.

Vědecké řízení reprodukce

Mimo běžných vědeckých poznatků se využívala také astrologie, která sestavovala jakési partnerské horoskopy pro vládce a jeho souložnice, aby tak bylo zajištěno optimální naplnění daného účelu.