Kde se dá použít kombinovaná metoda


Obecně se dá říci, že firmy, specializované na tuto činnost vyčistí touto metodu cokoliv, od stok kruhových po vejčité. Osvědčené postupy byly použity již na mnoha místech republiky, v obcích i například historických objektech při revizích a opravách starých stok.

Další služby v oblasti odpadů

Mimo již zmiňované čištění kanalizace provádí specializované firmy také další služby. Nejdůležitější jsou opravy a to i bezvýkopovou metodou, která šetří opět spoustu prostředků a odstraňuje případná omezení daná výkopovými pracemi. Prevencí proti ucpaným sítím a haváriím jsou revize pomocí pohyblivých kamer, které dokáží odhalit nejen možné usazování nečistot, ale i místa v havarijním stavu, kde hrozí poškození. Ta se pak dají preventivně sanovat a předejít tím vážnějším problémům. Provádí také tlakové zkoušky všech druhů, které jsou nejen podmínkou uvedení do provozu, ale i předepsanou částí pravidelných revizí odpadních sítí.